Gizlilik Politikası

Bu Küresel Gizlilik Politikası (“Gizlilik Poltikası”), Amryt‘in, işlediğimiz Kişisel Verileri koruyan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını KVKK’dan alan ikincil mevzuat olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki sair mevzuata (“Veri Koruma Mevzuatı”),  geçerli uluslararası, federal, eyalet ve yerel yasalara ve düzenlemelere uyma taahhüdünü ortaya koymaktadır. Bu Gizlilik Politikası, Amryt web siteleri, sosyal medya sayfaları ve bu Gizlilik Beyanını (birlikte “Hizmetler”) görüntüleyen veya referans veren diğer Amryt servisleri için geçerlidir. Hizmetlere manuel olarak veya otomatik bir cihaz veya program aracılığıyla erişen, bunlara göz atan veya başka şekilde kullanan herhangi bir kişi „Kullanıcı“ olarak kabul edilir.

Tüm Kullanıcılar bu Bildirimin koşullarına ve ilgili Hizmetle ilişkili herhangi bir özel kullanım koşullarına bağlıdır. Amryt Hizmetlerini kullanmanız nedeniyle, Kişisel Verileriniz bu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı şekilde toplanacak, kullanılacak ve ifşa edilecektir.

“Kişisel Veriler” tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişi ile ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir; tanımlanabilir bir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir kimlik numarasına veya fiziksel, fizyolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak tanımlanabilen kişidir. Gizliliğinize saygı duymanın ve korumanın önemini biliyor ve taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Beyanı, hem web sitemiz aracılığıyla toplanan ve kullanılan ve de Amryt‘in olağan ticari faaliyetleri sırasında, çevrimdışı ticari ilişkilerimiz çerçevesinde Amryt‘in toplayabileceği veya alabileceği kişisel bilgiler için geçerlidir.

Kişisel Verilerin toplanması, saklanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, devredilmesi, kullanılması, silinmesi ve diğer işlemlerinde KVKK başta olmak üzere Veri Koruma Mevzuatı; ulusal, uluslararası ve bölgesel olarak AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi veri koruma yasaları ve düzenlemeleri ile yönetilecektir.
Küreselleşen pazarımızda, Kişisel Verilerin toplanması, depolanması ve aktarılması sırasında birçok ülkenin yasaları ve standartlarının dikkate alınması gerekebilir. Örneğin Türkiye’de sunulacak olan ve bu sebeple kişisel verilerin işlenmesine sebep olabilecek hizmetler bakımından KVKK ve Veri Koruma Mevzuatı göz önünde bulundurulmalıdır. Şüphe durumunda, lütfen Hukuk, Uyum veya İnsan Kaynakları gibi uygun bir bölüme başvurun.

BİLGİLERİNİZİ HANGİ AMAÇ İÇİN TUTUYORUZ

Amryt, kişilerin özel olarak ve bilerek sağladıkları dışında, şahıslar hakkında herhangi bir Kişisel Veri toplamayacaktır.

Amryt web sitesini ziyaret ettiğinizde, Open Health web sunucusu tarafından, internet servis sağlayıcınızın etki alanı adı, siteye girdiğiniz sayfalar ve ne zaman olduğu gibi bazı temel bilgileri toplanır. Biz ve Open Health, bu bilgileri yalnızca web sitemizin iyileştirmelere yardımcı olmak amacıyla kullanımını analiz etmek için kullanıyoruz. Kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi toplamıyoruz

Amryt’in tabi olduğu mevzuat uyarınca, kullanıcıların Paylaştıkları kişisel sağlık verileri, kanunlar ve sair mevzuattan doğan yükümlülükler gereğince işlenebilir ve bu verileri yetkili idari makamlarla paylaşılabilir. Kullanıcıların bir ürünle ilgili bir advers veya olumsuz olay ve kalite şikayeti bildiriyor olmaları halinde kullanıcılardan, hasta baş harfleri, yaşı, cinsiyeti ve reçete eden hekim, hastanın sağlık durumu gibi genel ve özel nitelikli kişisel veriler istenebilir. Türkliye Cumhuriyeti (“TC“). Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından çıkarılan kılavuz ve yönetmelikler uyarınca Amryt, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmış/ruhsatlanmış tüm ürünleri için T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve bünyesindeki ilgili merkez, komisyon ve birimlere ürünlerinin güvenliliğiyle ilgili rapor sunmak için tanımlanabilir hasta bilgilerini toplamakla yükümlüdür. Advers olay, tıbbi bir ürünün kullanımıyla geçici olarak ortaya çıkan kullanılan ilaç ile ilişkili olsun veya olmasın herhangi bir istenmeyen ve beklenmeyen belirti (örneğin, anormal laboratuvar bulgusu dahil), semptom veya hastalığı ifade eder. Olumsuz olay ise bir tıbbi cihazın özellikleri ve/veya performansında herhangi bir hatayı veya bozulmayı veya etiketleme veya kullanım kılavuzundaki herhangi bir yetersizlik sebebiyle doğrudan ya da dolaylı olarak hastanın, kullanıcının veya diğer kişilerin ölümüne yol açan ya da açabilecek, sağlık durumunda ciddi bir bozulmaya sebep olan ya da olabilecek durumları ifade eder. Kalite şikayeti, ürünün etiketi, ambalajı, rengi, formu gibi ürünün kimyasal ve fiziksel durumuna yani ürünün spesifikasyonuyla ilgili şikayettir.

Amryt; ilaç güvenliğinin sağlanması amacının yanı sıra şirketimizle ilgili başvurular ve işlemler  dahil olmak üzere, bizlere ileteceğiniz her türlü talebin uygun bir şekilde ele alınması, sizinle sözleşmesel bir ilişki kurmak ve yürütmek, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla da kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Amryt kişisel verileri, verinin türüne göre değişiklik arz etmek üzere hukuki yükümlülüğünü yahut meşru menfaatinin yerine getirebilmesi için işlenmesinin zorunlu olması ile sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işleyebilecektir.

Bunun yanı sıra açık rızanız ile Amryt’le paylaşacağınız kişisel verileriniz de bu hukuki sebep uyarınca işlenebilecektir.

 

ÜÇÜNCÜ TARAFLARA BİLGİ AÇIKLAMASI

Uyarı servisine kaydolursanız, adınızı ve e-posta adresinizi girmeniz gerekecektir. Bu bilgiler Investis tarafından tutulacaktur ve bu bilgilere uyarı hizmetinin yönetimi için
Investis Corporate Communications PVT Ltd‘nin (Investis şirketinin bir iştiraki), Hindistan’daki tesislerinden erişilebilir.

Açıklanan bilgiler başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır. Güvenli bir şekilde depolanacak ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Uyarılar için kayıt yaptırarak, adınızı ve e-posta adresinizi bu şekilde kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Ayrıca, yürürlükteki herhangi bir yasaya, bir çağrıya, bir arama emri, bir mahkeme ya da yasal düzenleme ya da diğer yasal ya da yasal gerekliliklere uymak için ifşa etmemiz gerektiğine inanırsak, bilgilerinizi ifşa edebiliriz.

ÇEREZLER

Amryt web sitesini ziyaret ettiğinizde, Open Health, web sitesine olan bağlantınızı sürdürmeye izin veren küçük bilgi parçaları olan çerezleri kullanır. Bu web sitesi, çerezleri, ne tür bir cihaza sahip olduğunuzu tespit ederek içeriği size en iyi şekilde sunmak, dil değişikliği ve /veya başka amaçlar için kullanabilir. Bu çerezler, kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgi toplamaz veya saklamaz. Çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz.

GOOGLE ANALYTICS

Bu web sitesi Google, Inc. (‘Google’) tarafından sağlanan bir web analitik hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, web sitesi operatörlerinin kullanıcıların web sitelerini nasıl kullandıklarını analiz etmelerine yardımcı olmak için çerezleri (bilgisayarınıza yerleştirilmiş metin dosyaları) kullanır. Çerez tarafından web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil), Google’ın ABD’deki sunucularına gönderilir ve orada saklanır. Google, bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi işletmecilerinin web sitesi etkinliği hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca, bu bilgileri yasalar gereği yapılması gereken üçüncü taraflara veya bu üçüncü tarafların Google’ın adına bilgileri işlediği yerlerde aktarabilir. Google IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmeyecektir. Bu web sitesini kullanarak, hakkınızdaki verilerin Google tarafından yukarıdaki şekilde ve amaçlarla işlenmesine izin vermiş olursunuz. Çerezlerin kullanımı nasıl reddedilir


Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Ancak, bunu yaparsanız, kişiselleştirme ve “oturumumu açık tut” ve “beni hatırla” özellikleri gibi bazı kullanışlı işlevleri kaybedebilirsiniz.
Tarayıcınızda çerezler nasıl devre dışı bırakılır

GÜVENLİK

İnternet üzerinden bilgi aktarımı tamamen güvenli değildir. Çevrimiçi hizmetlerimize iletilen verilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz; Herhangi bir iletimin riski size aittir. Bilgilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi, değişikliği veya ifşa edilmesini önlemek için prosedürleri ve güvenlik özelliklerini kullanmak için makul ve Veri Koruma Mevzuatı’nın gereği olan adımlar atacağız.

Güvenli olmayan bir web platformu kullanarak bizimle iletişim kurarsanız, aramızdaki bu iletişimin kesilmesi, gerçekleşmemesi, gecikmesi, bozulması veya amaçlanan alıcı dışındaki kişiler tarafından alınması riskleri olduğunu kabul edersiniz. Bununla birlikte, verilerinizi korumak için tüm (uygun teknik ve örgütsel önlemler dahil) makul önlemleri alacağız.

Kişisel verilerinize yetkisiz bir üçüncü şahıs tarafından erişilmesi, kaybolması veya çalınması durumunda, sizi yasaların gerektirdiği ölçüde bilgilendirmek ve bize ilettiğiniz iletişim bilgilerini veya diğer makul yolları kullanarak erişilen / ifşa edilen kişisel verilerle ilgili sizi bilgilendirmek için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz.

 

HAKLARINIZ

Türkiye’de verilen hizmetlere ilişkin olarak işlenmekte olan kişisel verileriniz için KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olacaksınız:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda anıldığı şekilde Türkiye dışındaki bazı yargı bölgelerinin gizlilik yasaları, bireylere kişisel bilgilerine erişme, bunları değiştirme veya silme veya bazı durumlarda kişisel bilgilerin işlenmesini kısıtlama hakkı verir.

Verilerinizin bir kopyasını istemek veya hakkınızdaki bilgilerin bir kısmını veya tamamını değiştirmek veya silmek istiyorsanız, web sitesinin "Bize Ulaşın" bölümü gibi bizimle iletişime geçin.
İlgili yasalar bunu yapmamıza izin veriyorsa, erişim sağlamayı reddedebilir ve erişim için bir ücret talep edebiliriz; bu durumda, kararımızın sebeplerini, yasaların gerektirdiği şekilde sizinle paylaşacağız.

 

Üçüncü Şahıs Hizmetleri

Bu Gizlilik Beyanı, Amryt web sitemizin link verdiği herhangi bir web sitesini veya hizmeti çalıştıran herhangi bir üçüncü taraf da dahil olmak üzere, üçüncü tarafların kullanım, bilgi veya gizlilik uygulamalarını ele almaz ve Amryt bunlardan sorumlu değildir. Amryt web sitesine bir link eklemek, bizim veya iştiraklerimizin link verilen web sitesi veya servisi onayladığı anlamına gelmez.

DEĞİŞİKLİKLER

Bu bildirimde yapılacak herhangi bir değişiklik bu web sitesinde yayınlanacaktır, böylece hangi bilgileri topladığımızı, onu nasıl kullandığımızı ve varsa hangi koşullar altında açıkladığımızı her zaman bilirsiniz.