Kullanım Koşulları

Bu web sitesini kullanmanız veya bu siteye erişim sağlamanız halinde, bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayıldığınızdan, lütfen bütün bu kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Bu Koşulları istediğimiz zaman değiştirme hakkımız saklıdır ve bu tür değişiklikler Sitede yayınlandıktan sonra derhal yürürlüğe girer. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz veya siteye erişim sağlamanız halinde değişen kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

 

Sizin Sorumluluklarınız.
Bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişim sağlamanız halinde, Site üzerinden erişilen Amryt veya diğer literatüre erişiminiz de dahil olmak üzere tüm sorumluluğu kabul etmektesiniz ve Amryt‘e veya bunlarla bağlantılı memurlarına, yöneticilerine, çalışanlarına, acentelerine ve bağlı kuruluşlarına karşı tüm taleplerinizden veya eylemlerinizden feragat etmektesiniz. Eğer bu şartlara uymayı kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

 

Üçüncü Taraflara Ait Kaynaklar
Bu Sitede diğer taraflarca işletilen websitelerine yönelik bağlantılar mevcut olabilir. Bağlantılı bu siteler Amryt veya OpenHealth‘in kontrolü altında değildir ve bu Site ile bağlantılı diğer İnternet sitelerinin herhangi birinin içeriğinden sorumlu değiliz. Bu gibi bağlantılar, diğer sitelerde mevcut olan materyalleri onayladığımız anlamına gelmemektedir ve Amryt ve OpenHealth bu tür bağlantılı web sitelerine erişiminizle ilgili tüm sorumluluğu reddetmektedir. Amryt ve OpenHealth, kullanıcılara kolaylık sağlamak için diğer İnternet sitelerine bağlantılar sunmaktadır ve bu Sitede yer alan bağlantılar üzerinden erişim sağlayacağınız diğer İnternet siteleri tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. OpenHealth tarafından bu sitede yer verilmiş bilgiler Amryt veya, belirtildiği yerde, kimi üçüncü parti kaynaklar tarafından sağlanmıştır. OpenHealth ve Amryt bu sitedeki bilgileri yayınlandığı tarihte doğru ve eksiksiz tutmaya ve düzenli olarak güncellemeye çalışsa da,
OpenHealth ve Amryt, bu Sitede yer alan herhangi bir bilginin eksiksiz, doğru veya geçerli olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır ve yeni bilgiler, gelecekte gerçekleşebilecek olaylar, durumlar başka sebeplerden ötürü Sitede bulunan bilgilerin güncellenmesi konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Sitedeki bilgilere güvenmemelisiniz ve bu bilgilere istinaden hareket etmeden önce bu bilgileri doğrulamak için uygun adımları atmanız gerektiğini kabul etmektesiniz.

Feragatname
AMRYT VE OPEN HEALTH, BU SİTEYİ VE İÇERİSİNDE YER ALAN BİLGİLERİ, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ İÇERMEDEN VE “OLDUĞU GİBİ” KABUL EDİLECEK ŞEKİLDE YAYINLAMAKTADIR. BU SİTEDE YER ALAN BİLGİLERİN GÜNCEL, DOĞRU VE EKSİKSİZ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEMEKTEYİZ (İLGİLİ KANUNLAR TARAFINDAN BU TİP GARANTİLER HARİÇ TUTULABİLİR) VE NE AMRYT NE DE OPEN HEALTH, HUKUKUN İZİN VERDİĞİ SINIRLAR DAHİLİNDE, BU SİTENİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KULLANIMINA BAĞLI OLARAK VEYA KULLANIMINDAN SONRA ORTAYA ÇIKABİLECEK KAYIP VEYA ZARARLARDAN (DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLUŞABİLECEK KAR VE ZARARLARI DA KAPSAYACAK ŞEKİLDE) SORUMLU TUTULAMAZ. BURADA, BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN KESİNTİSİZ OLACAĞINI VEYA SİTEDE VİRÜS, SOLUCAN, TROJAN VEYA DİĞER ZARARLI KODLARIN BULUNMADIĞINI GARANTİ ETMEMEKTEYİZ.

Tazminat
Sizin tarafınızdan veya sizin adınıza Siteye erişim sağlayan bir başkası tarafından bu Koşulların ihlaline veya Site kullanımına ilişkin (üçüncü şahısların dünya çapındaki fikri mülkiyet haklarının ihlali veya ihmalkar veya haksız davranışlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) faaliyetlerden dolayı ortaya çıkabilecek makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere oluşabilecek tüm kayıp, gider, zarar ve maliyetler karşısında Amryt ve OpenHealth‘i ve bunların çalışanlarını, yöneticilerini, ajanslarını ve bağlı kuruluşlarını herhangi bir zarara uğratmama, savunma ve  gerekli tazminatların ödenmesi sorumlulularını kabul etmektesiniz.

Web Sitesinde yer alan bilgiler, hisse senetlerine veya diğer menkul kıymetlere veya diğer herhangi bir ürün veya hizmete yatırım yapma ya da bunlara başka türlü işlem yapma ya da Amryt ya da başka bir şirketle sözleşme yapma daveti değildir. Sağlanan bilgiler herhangi bir yatırım kararı ile bağlantılı olarak kullanılmamalıdır. Bu konuda her zaman uygun profesyonel danışmanlık almalısınız.

Amryt'in veya Web Sitesinde adı geçen başka bir şirketin geçmiş performansı gelecekteki performansı için gösterge oluşturamaz. Hisselerin fiyatı ve bunlardan elde edilen gelir düşebilir ya da artabilir, yatırımcılar başlangıçta yatırılan tutarı telafi edemeyebilirler.

Amryt ya da başka bir şirket tarafından sağlanan ya da temin edilebilecek herhangi bir ürün ya da hizmete yapılan herhangi bir referans, söz konusu ürün ya da hizmetin herhangi bir zamanda mevcut olacağı sözünü vermez. Bu ürün veya hizmetlerde değişiklik veya iyileştirmeler, herhangi bir zamanda önceden bildirilmeksizin yapılabilir.

 

Telif Hakkı
Bu sitenin tasarım ve mimarisnin telif hakkı OpenHealth’e aittir.
Amryt, üçüncü bir tarafın mülkiyet hakkı ayrıca belirtilmedikçe,  Web Sitesinde yayınlanan içeriğin telif hakkına ve ticari markalarına sahiptir. Resimler, ticari markalar ve markalar aynı zamanda diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından da korunmaktadır ve sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz veya kullanılamaz. Bir sayfada yayınlanan bir bildirimde özellikle yasaklanmadıkça, herhangi bir kopyanın ilgili tescilli bildirimleri ve / veya feragatnamelerinin de birlikte kullanılması koşuluyla, kendi kişisel kullanımınız için ve makul ölçüler çerçevesinde, talep etmeniz gerekebileceğinden, Web Sitesinin ilgili bölümlerinin kopyasını alabilirsiniz. Diğer tüm kullanımlar yasaktır.

Bu web sitesine erişmek için kullandığınız başka bir web sitesinin içeriğinden veya bu web sitesi üzerinden bağlantı ile erişebileceğiniz diğer bir web sitesinin içeriğinden sorumlu değiliz ve bunun sonucunda meydana gelebilecek zarar veya ziyandan sorumlu tutulamayız.

Bu Site, Tıbbi veya Profesyonel Hizmet Önerileri sunmamaktadır
Sitedeki içeriğin, ele alınan konuyla ilgili genel bir bilgi kaynağı teşkil etmesi amaçlanmıştır. Amryt, doğrudan veya dolaylı olarak tıbbi uygulamalarda bulunmamaktadır, tıbbi danışmanlık hizmeti sunmamaktadır veya bu Site aracılığıyla tıbbi hizmetler sağlamamaktadır, bu Sitede bulunan herhangi bir şeyin tıbbi teşhis veya tedavi için talimat teşkil etmesi amaçlanmamıştır. Mevcut bilgilerden herhangi biri, belli bir kişiye yönelik bir tedavi rotasının oluşturulabilmesi için tek başına yeterli kabul edilmemelidir. Siteden alınan bilgiler kişisel, tıbbi, yasal, teknik veya finansal kararlar için dayanak teşkil etmemelidir. Bu sitede yer alan bilgiler, hekiminiz veya kalifiye sağlık görevlinizin gerçekleştireceği vizit, görüşme, konsültasyon veya tavsiyelerin yerine geçmemelidir. Sağlık ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen hekiminize veya profesyonel sağlık personelinize danışınız.

 

İleriye dönük ifadeler
Web sitesi, yönetimin mevcut beklentilerine dayanan açık veya zımni ileriye dönük ifadeler içerebilir. Bu ifadeler, diğer şeylerin yanı sıra, yönetimin planları, amaçları ve stratejileri ile ilgili beklentilerimiz ile ilişkilidir. Bu beyanlar ne vaat ne de garanti niteliğindedir, çoğu kontrolümüz dışında olan ve gerçek sonuçların bu ileriye dönük açıklamalarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek çeşitli risk ve belirsizliklere tabidir. Amryt, herhangi bir basın bülteninde yer alan ileriye dönük bildirimleri, değişen koşullar altında veya başka bir şekilde güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez ve bu tür bildirimler yalnızca yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir.

Güncellemeler
Amryt, bu Site üzerinde herhangi bir zamanda iyileştirmeler veya güncellemeler gerçekleştirebilir. Bu Sitedeki bilgileri düzenli olarak güncellemeye çalışsak da, bu Sitede yer alan veya Site üzerinden elde edilen bilgi, materyal ve hizmetler bazen yanlış, eksik veya güncelliğini yitirmiş olabilir. Amryt‘in bu Site'de yer alan bilgileri güncelleme yükümlülüğü yoktur ve bu tür bir bilginin güncellenmemesinden dolayı sorumlu tutulamayız. Amryt, bu Sitede yer alan herhangi bir bilginin eksiksiz, doğru veya geçerli olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır ve yeni bilgiler, gelecekte gerçekleşebilecek olaylar, durumlar başka sebeplerden ötürü Sitede bulunan bilgilerin güncellenmesi konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Sitedeki bilgilerin doğruluğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Uygulanacak Hukuk
İşbu kullanım koşulları, İngiltere ve Wales Cumhuriyeti kanunlarına ve Türkiye’de sunulan hizmetler bakımındansa Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve siz,  her türlü uyuşmazlığın çözümünde anılan ülkelerin ilgili Mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektesiniz.  

Yetkili yargı yetkisi mahkemesi tarafından,  bu kullanım koşullarının herhangi bir bölümünün geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilrse, bu bölüm çıkartılaca, çıkartılan blüm dışında kalan şartlardan kanunen izin verildiği şekilde aynen yürürlükte kalacaktır.